Начало
Органи
Вписани адвокати
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


Покана за Общо събрание на АК-Ямбол

|
ПОКАНА

Съветът на Адвокатска колегия-Ямбол на осн.чл.81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на Адвокатска колегия гр.Ямбол на 26.01.2008г. от 9.00 часа в залата на Община “Тунджа” в гр.Ямбол, при липса на кворум събранието се отлага за 10.00 часа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Изслушване отчета за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2007г. и вземане на решение по него.
2. Изслушване доклада на Контролния съвет.
3. Изслушване отчета на председателя на Дисциплинарния съд.
4. Обсъждане и приемане на бюджета за следващата финансова година.
5. Избор на председател на Дисциплинарен съд.
6. Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.
7. Разни.

Поканата е обнародва в ДВ бр.86/2007г. в предвидения в ЗА срок.


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Ямбол | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz